Tekniske Tjenester

Tekniske Tjenester

Drift av energisentral med el.kjel, varmepumper og brønnpark. Kjølemaskiner, isvannsanlegg og andre tekniske installasjoner tilhørende teknisk sentral.

Sentral driftskontroll (SD-anlegg) med oversikt av ventilasjon, kjøling, vannbåren varme og kjøling med oppfølging av inneklima.

Adgangskontroll, produksjon av adgangskort og oppfølging av leietakere og andre vedr tilgangsnivå og profiler.

Alarmanlegg, kameraovervåkning, sprinkel, brannvarslingsanlegg og internkontroll med tilhørende brannøvelser og dokumentasjon.