Eide Eiendoms Service AS utfører service på ventilasjonsanlegg, kjølemaskiner og varmepumper.

Tjenester vi tilbyr:
- Vaktmestertjenester
- Gartnertjenester
- Snekkertjenester
- Renhold
- Garasjefeiing og vasking
- Maskinell snøbrøyting og håndmåking
- Bredt kontaktnettverk med håndverkere

Vi har 24 timers vakt telefon.

957 59 569