Driftstjenester

Driftstjenester

Vi utfører drift og vedlikehold av eiendommens innvendige og utvendige arealer.

Driftstjenester, teknisk drift og gjennomfører avtalte rutiner og internkontroll med nødvendig dokumentasjon.